Η παροχή ξύλινων τεχνητών φωλιών (nest box) για το είδος Τυτώ στην αγροτική ύπαιθρο είναι ύψιστης σημαντικότητας καθώς μειώνονται σταθερά οι φυσικές θέσεις φωλεοποίησης σε κτίρια στα αγροτικά οικοσυστήματα 

Μόνο στη Θεσσαλία, σε ένα σύνολο 50 χωριών που αποτελούσαν βασικές περιοχές για τον πληθυσμό της Τυτώ, τα παραδοσιακά παλαιά κτίσματα στα οποία αναπαράγεται το είδος από το 2000 έχουν μειωθεί πλέον κατά 50%.  

Η σωστή κατασκευή του τεχνητού κλωβού με  κατάλληλα υλικά, τις απαραίτητες προσαρμογές ανά περίπτωση, και η μελετημένη επιλογή θέσης για τοποθέτηση αποτελούν τους πλέον βασικούς παράγοντες για την υιοθέτηση του τεχνητού κλωβού από το είδος Τυτώ. 

Κατά την κατασκευή του κλωβού πρέπει να επιλέγονται φιλικά υλικά όπως το ξύλο, το οποίο αντέχει στις κλιματικές συνθήκες της υπαίθρου. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης και να είναι βαμμένο με οικολογικά υλικά. 

Οι κλωβοί μπορεί να τοποθετηθούν εντός κτιρίων και αποθηκών, στις εξωτερικές πλευρές κτιρίων και αποθηκών, σε δέντρα ή σε στύλους ώστε να χωροθετηθούν ορθά σε μία αγροτική έκταση με προβλήματα τρωκτικών. Σε περιπτώσεις έκθεσης των κλωβών σε κλιματικές συνθήκες όπως αέρας, ήλιος και βροχή, πρέπει να έχουν και σχετικά στέγαστρα. 

Η ΑΜΚΕ «ΤΥΤΩ» έχει τελειοποιήσει την κατασκευή δύο τύπων τεχνητών κλωβών, το βρετανικό και τον ελβετικό, με μικρές προσαρμογές για μεγαλύτερη επιτυχία, τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην υιοθέτηση από το είδος πραγματοποιώντας προσαρμογές που το καθιστούν κατάλληλο για την ελληνική ύπαιθρο. Και τα δύο είδη κλωβών μπορούν να τοποθετηθούν με τις αντίστοιχες προσαρμογές σε σιδερένιους στύλους στην αγροτική ύπαιθρο. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να φέρουν διπλά στέγαστρα. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει θυρίδα επιθεώρησης ώστε να μπορεί εύκολα ο ειδικός ερευνητής να επιθεωρήσει και να χειριστεί τα άτομα Τυτώ ώστε να λάβει σωματομετρικά στοιχεία, να τηρήσει ερευνητικό πρωτόκολλο, να δακτυλιώσει τόσο τα ενήλικα όσο και τους νεοσσούς, επιφέροντας τη μικρότερη δυνατή όχληση. Η θυρίδα επιθεώρησης είναι σημαντική και για τον καθαρισμό του κλωβού από τα εμμετικά σύμπηκτα η οποία πρέπει να λαμβάνει χώρα νωρίς κάθε χειμώνα κατά την περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. 

Το πρωτόκολλο παρακολούθησης και επιθεώρησης τεχνητών κλωβών πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικούς με γνώση και τη σχετική άδεια, καθώς ο προσεκτικός χειρισμός θα επιτρέψει στο είδος να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον κλωβό μακρόχρονα, που είναι και ο απώτερος στόχος εγκατάστασης των τεχνητών φωλιών. Λανθασμένοι χειρισμοί από μη ειδικούς ή προσέγγιση των κλωβών με λάθος τρόπο τη λάθος περίοδο, μπορεί να οδηγήσουν σε εγκατάλειψη της τεχνητής φωλιάς από το είδος, και ακόμη χειρότερα μέχρι και σε εγκατάλειψη μίας αναπαραγωγικής προσπάθειας σε εξέλιξη. 

Η έναρξη της χρήσης ενός τεχνητού κλωβού από το είδος Τυτώ, είναι μία πολύ σημαντική και συγκινητική στιγμήψκαθώς εκεί συναντάται η επιστήμη, η πράξη, η βιολογία ενός είδους της άγριας πανίδας και ο βέλτιστος συντονισμός μεταξύ ανθρώπινης διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου και των μοναδικών οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει το είδος Τυτώ, αυτό το εμβληματικό είδος των γεωργικών μας περιοχών. 

Ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής σας, μπορούμε μαζί να διαπιστώσουμε και να σας προτείνουμε τον κατάλληλο τεχνητό κλωβό φωλεοποίησης για την περιοχή σας και τις υποδομές σας. 

Παραγωγή τεχνητών κλωβών φωλεοποίησης βρετανικού τύπου σε CNC μηχάνημα κοπής ξύλων

Παραγωγή μπροστινών όψεων τεχνητών κλωβών φωλεοποίησης βρετανικού τύπου για Τυτώ

Σταδιακό δέσιμο πλευρών του τεχνητού κλωβού φωλεοποίησης Τυτώ

Τεχνητός κλωβός φωλεοποίησης Τυτώ χωρίς να έχει προστεθεί μπαλκόνι προσγείωσης

Τελευταίες προσαρμογές στους τεχνητούς κλωβούς φωλεοποιησης Τυτώ πριν την τοποθέτησή τους στην ύπαιθρο

Ζευγάρι Τυτώ σε τεχνητό κλωβό φωλεοποίησης τοποθετημένο σε χωριό του Δήμου Παλαμά στην Καρδίτσα

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.