Το νυκτόβιο αρπακτικό Τυτώ, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα αγροτικά οικοσυστήματα, τη γεωργία, τις γεωργικές πρακτικές και τον βασικό διαχειριστή της υπαίθρου, τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Ο λόγος έγκειται στο ότι εδώ και αιώνες η Τυτώ επιλέγει να φωλιάζει, να διαβιεί και να αναπαράγεται σε ανθρώπινες κτιριακές κατασκευές στις αγροτικές περιοχές.  

Φωλιάζει στις στέγες και τις οροφές από παλαιά πέτρινα κτίρια, πλίνθινα σπίτια, αποθήκες φύλαξης αγροτικών προϊόντων, συνεταιριστικές αποθήκες, σιλό, παλαιά εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, χοιροστάσια, υδραγωγεία, γέφυρες, εκκλησίες. Δεν διαμορφώνει κάποιου είδους φωλιά, απλά επιλέγει ένα προστατευμένο σκοτεινό σημείο, και εκεί αποφασίζει να αποθέσει τα αυγά της και να μεγαλώσει τα μικρά της.  

Κατά συνέπεια, η Τυτώ είναι το απόλυτο εμβληματικό είδος των γεωργικών περιοχών και ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες βιοποικιλότητας για τη γεωργία. Το γεγονός, μάλιστα, ότι ένα άτομο Τυτώ μπορεί να θηρεύσει από 2.000 έως 4.000 ποντίκια κάθε έτος και ως είδος επιλέγει να διαβιεί και να αναπαράγεται αποκλειστικά σε αγροτικά οικοσυστήματα και σε κτιριακές ανθρώπινες δομές, καθιστά την Τυτώ τον πιο σημαντικό σύμμαχο του αγρότη καθώς τα επιβλαβή τρωκτικά προκαλούν ετησίως μεγάλες καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες με βαρύ οικονομικό πλήγμα. 

Τυτώ ξεκινάει τις πτήσεις αναζήτησης τροφής λίγο πριν το σούρουπο

Τυτώ κουρνιάζει στο σπασμένο παράθυρο παλαιού
εγκαταλελειμμένου κτιρίου που χρησιμοποιεί
ως χώρο φωλεοποίησης

Tυτώ σε πτήση πάνω από αγροτικές καλλιέργειες αμέσως μετά τη σύλληψη τρωκτικού το οποίο κρατά στα νύχια της

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.