Η αειφορική αγροτική διαχείριση μπορεί να συνεισφέρει στη διατήρηση των βασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών (π.χ. ποιότητα νερού, αποφυγή διάβρωσης, κύκλος θρεπτικών συστατικών, επικονίαση, ενδιαίτημα για την άγρια ζωή, βιολογική καταπολέμηση επιβλαβών). Η ικανότητά μας στο μέλλον να επωφελούμαστε από αυτές τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και να διαβιούμε σε έναν υγιή πλανήτη, θα εξαρτηθεί απόλυτα από το πώς τις αντιλαμβανόμαστε, πώς τις αξιολογούμε και τις διαχειριζόμαστε σήμερα, κυρίως εντός των αγροτικών συστημάτων παραγωγής. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται στροφή προς μία ισορροπημένη γεωργία, αναδεικνύοντας το βασικό και ζωτικό ρόλο της. 

Η ΑΜΚΕ «ΤΥΤΩ» είναι η πρώτη οργάνωση στην ελληνική επικράτεια που επιχειρεί και εισάγει στην αγροτική διαχείριση, μία ολιστική, κυκλικής οικονομίας, αειφορική φιλοσοφία με το «Barn Owl Project». Με τη διαχείριση ενός ανώτερου άρπαγα εμβληματικού των αγροτικών περιοχών (νυκτόβιο αρπακτικό πτηνό Τυτώ) που τρέφεται αποκλειστικά με ποντίκια, και με στρατηγική χωροθέτηση τεχνητών θέσεων φωλεοποίησής του, γίνεται να περιοριστούν οι αριθμοί των επιβλαβών τρωκτικών στα αγροτικά οικοσυστήματα μέσω της θήρευσης. 

Έτσι, η «ΤΥΤΩ» αποσκοπεί στη μείωση ρίψης τρωκτικοκτόνων που επιβαρύνουν τη βιοποικιλότητα και την αγροδιατροφική αλυσίδα, στη φυσική ρύθμιση και περιορισμό των επιβλαβών τρωκτικών που καταστρέφουν τις καλλιέργειες. Αυτό δημιουργεί καλύτερη οικονομία καθώς δεν χάνεται τμήμα της αγροτικής συγκομιδής και δύναται να δημιουργήσει προϊόντα προστιθέμενης αξίας με πιστοποίηση (προϊόντα φιλικά προς τη βιοποικιλότητα). Είναι η πρώτη φορά που μία ολιστική προσέγγιση, με θετικό αποτύπωμα για τη βιοποικιλότητα στα αγροτικά οικοσυστήματα θα επιχειρηθεί με αυτόν τον τρόπο.

20210621_072748

Αυτή τη στιγμή το «Barn Owl Project» εφαρμόζεται πιλοτικά σε περιοχές της Θεσσαλίας, και έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για μελλοντική εφαρμογή του σε

  • Κρήτη
  • Βοιωτία
  • Εύβοια
  • Περιοχές ευθύνης ιδιωτικών εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Διερευνάται η εφαρμογή του με τη διαχείριση άλλου ανώτερου άρπαγα και σε ημιορεινές περιοχές της Ελλάδας

Η “ΤΥΤΩ” προσφέρει υπηρεσίες με τις οποίες επιδιώκει την αντιμετώπιση μίας σειράς βασικών αιτιών/προβλημάτων/επιπτώσεων στη γεωργική εκμετάλλευση, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση της οριζόντιας επίπτωσης απώλειας της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Μαζί μπορούμε να βρούμε λύσεις για την αγροτική σας εκμετάλλευση ή για την περιοχή ευθύνης σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@tyto.org.gr.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.