Η ΑΜΚΕ «ΤΥΤΩ» εκτός από εφαρμογή δράσεων στο αγροτικό πεδίο, αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα τόσο υπό την καθοδήγηση του δικού της έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, όσο και σε συνεργασία με ελληνικά αλλά και ξένα πανεπιστήμια. Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους έχει ερευνητική δραστηριότητα και συλλέγει δεδομένα, είναι οι εξής:

  • Οικολογία της συμπεριφοράς ειδών άγριας πανίδας στα αγροτικά οικοσυστήματα και πρότυπα συμπεριφοράς τους για την προσαρμογή και επιβίωσή τους στο περιβάλλον που διαβιούν.
  • Επίδραση του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος τόσο στη φυσιολογία ειδών της άγριας πανίδας στα αγροτικά οικοσυστήματα όσο και στην προσαρμογή αυτών των ειδών στο συνεχώς μεταλλασσόμενο αγροτικό τοπίο.
  • Οικολογία και βιολογία αναπαραγωγής ειδών της άγριας πανίδας στα αγροτικά οικοσυστήματα.
  • Επίδραση των χρήσεων γης και του εποχιακά διαφοροποιούμενου αγροτικού τοπίου στην τροφική οικολογία και τις τεχνικές τροφοληψίας ειδών άγριας πανίδας που ενδιαιτούν στα αγροτικά οικοσυστήματα.
  • Πρότυπα κατανομής ειδών άγριας πανίδας στα αγροτικά οικοσυστήματα και συσχετισμοί τους με αβιοτικές παραμέτρους.
  • Πληθυσμιακή οικολογία και εξελικτικοί παράμετροι.
  • Γενετική πληθυσμών

Δακτυλίωση ενήλικης θηλυκής Τυτώ στη Θεσσαλία

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.