ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

  • Ξεκινούμε συνεργασία με 9 Δήμους από 3 Περιφερειακές Ενότητες.
  • Τοποθέτηση 120 τεχνητών κλωβών φωλεοποίησης για το είδος Τυτώ στο Θεσσαλικό αγροτικό οικοσύστημα.
  • Ενίσχυση αναπαραγωγής του είδους Τυτώ για 4 χρόνια σε 100 χωριά του Θεσσαλικού κάμπου.
  • Περισσότεροι από 500 νεοσσοί του είδους Τυτώ έχουν μεγαλώσει στις τεχνητές θέσεις φωλεοποίησης που έχουμε παρέχει.
  • Τουλάχιστον 2.000.000 επιβλαβή τρωκτικά έχουν απομακρυνθεί από την αγροτική ύπαιθρο μέσω της φυσικής θήρευσης από το είδος Τυτώ που αναπαράγεται στους τεχνητούς κλωβούς που έχουμε τοποθετήσει.
  • Ξεκινούμε συνεργασία και υλοποιούμε επιμορφωτικές δράσεις με δύο αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.