Η ανάγκη εγκατάστασης τεχνητών κλωβών φωλεοποίησης για το είδος Τυτώ στη Θεσσαλία, προέκυψε εδώ και μερικά χρόνια εξ’ αιτίας τεσσάρων βασικών προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί μεσω έρευνας: 

Μείωση κατά 50% των φυσικών θέσεων φωλεοποίησης του είδους (παλαιά κτίρια) σε ένα σύνολο 50 χωριών που αποτελούσαν βασικές αγροτικές περιοχές για τον πληθυσμό του είδους.

  • Ετήσιες καταστροφές των αγροτικών καλλιεργειών στη Θεσσαλία με μία οικονομική ζημιά που αποτιμάται από 20 εκατ. έως και €300 εκατ. ετησίως.
  • Τα τρωκτικά είναι δυνητικοί μεταδότες τουλάχιστον 60 ζωονόσων προς τον άνθρωπο, πολλές από τις οποίες έχουν επικίνδυνες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο των πανδημιών, και μετά την έξαρση του Covid-19 (SarsCoV-2) αλλά και την πρόσφατη έξαρση της ευλογιάς των πιθήκων που έχει τους βασικούς υποδοχείς της στα τρωκτικά, υπάρχει αυξημένη ανάγκη ελέγχου τους.
  • Τα τρωκτικοκτόνα για έλεγχο επιβλαβών τρωκτικών στη γεωργία συνεχίζουν να μη λύνουν το πρόβλημα εγκαίρως, να επιβαρύνουν το οικοσύστημα και να αποτελούν απειλή για τη βιοποικιλότητα.

Από την άνοιξη του 2019 έχουν εγκατασταθεί στη θεσσαλική αγροτική ύπαιθρο, σε μία συνολική έκταση περίπου 1.500km2 και σε 100 χωριά και οικισμούς, ένα σύνολο 120 τεχνητών θέσεων φωλεοποίησης για το είδος Τυτώ.  

Μετά από 4 χρόνια εφαρμογής του Barn Owl Project στη Θεσσαλία από την ΑΜΚΕ «ΤΥΤΩ», και εντατική ετήσια παρακολούθηση και καταγραφή παραμέτρων, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.  

Το είδος Τυτώ στη Θεσσαλία υιοθετεί τους κλωβούς φωλεοποίησης που τοποθετούμε, τους έχει ανάγκη, αναπαράγεται σε αυτούς, συνεπώς ενισχύουμε τη βιωσιμότητα του είδους και τον πληθυσμό του και εκείνο με τη σειρά του βοηθάει την αγροτική ύπαιθρο, τη γεωργία, τον αγρότη, και εμάς όλους. 

Τεχνητός κλωβός για Τυτώ τοποθετημένος σε συνεταιριστική αποθήκη σε χωριό του Δήμου Λάρισας

Αναπαραγωγή Τυτώ σε τεχνητό κλωβό φωλεοποίησης σε χωριό του Δήμου Κιλελέρ. 5 νεοσσοί 50 έως 60  ημερών

Τεχνητός κλωβός για Τυτώ τοποθετημένος σε αποθήκη αγροτικών μηχανημάτων σε χωριό του Δήμου Λάρισας

Υψηλή στρώμνη από εμμετικά σύμπηκτα (pellets) σε τεχνητό κλωβό φωλεοποίησης,
όπως
αυτά εμφανίζονται από τη θυρίδα επιθεώρησης μετά από μία αναπαραγωγική περίοδο
Τυτώ
με 7 νεοσσούς σε χωριό του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Αναπαραγωγή Τυτώ σε τεχνητό κλωβό φωλεοποίησης
σε χωριό του Δήμου Κιλελέρ
. Θηλυκό επωάζει 6 αυγά
προς εκκόλαψη και 4 νεογέννητοι νεοσσοί

Αναπαραγωγή Τυτώ σε τεχνητό κλωβό φωλεοποίησης
σε χωριό του Δήμου Λάρισας. 6 νεοσσοί ηλικίας
από
40 έως 55 ημερών

Αναπαραγωγή Τυτώ σε τεχνητό κλωβό φωλεοποίησης σε χωριό του Δήμου Φαρσάλων.
4 νεοσσοί ηλικίας από 50 έως 60 ημερών

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.