Η προβολή και ανάδειξη της σημασίας της βιοποικιλότητας για την εξασφάλιση ενός αειφορικού μέλλοντος, είναι, πλέον, παγκόσμια και ευρωπαϊκή προτεραιότητα και επιταγή. Αντίστοιχα και για την «ΤΥΤΩ», είναι πρωτεύουσας σημασίας η ανάπτυξη διαύλων και διαδικασιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ώστε να θεμελιώσουμε τους περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένους πολίτες του αύριο, και να συνδράμουμε στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο αγροτικής διαχείρισης. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός για τη Διαχείριση και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά Οικοσυστήματα «ΤΥΤΩ» προετοιμάζει την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε στοχευμένα κοινά: 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και διαχειριστές της αγροτικής υπαίθρου

Είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του έργου μας, άμεσα πληττόμενοι από την κλιματική κρίση και την υποβάθμιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και την απώλεια της βιοποικιλότητας στη γεωργία, αλλά και οι άμεσα ωφελούμενοι από την εφαρμογή του προγράμματός μας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους. Σε αυτή την κοινωνική ομάδα προστίθενται ασφαλώς και οι οργανωμένοι αγροτικοί συνεταιρισμοί. 

Δήμοι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρειες και ειδικότερα οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των ΟΤΑ

Είναι οι βασικοί περιφερειακοί και τοπικοί φορείς διοίκησης που σε μεγάλο βαθμό αποφασίζουν και υλοποιούν την αγροτική στρατηγική με μέτρα και δράσεις. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τόσο οι αιρετοί όσο και οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των αρμόδιων τμημάτων που με την εμπειρία τους διαμορφώνουν το πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Κεντρική Διοίκηση – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Με το σύνολο της επιστημονικής μας γνώσης και της δικτύωσής μας στην Ευρώπη και διεθνώς, αλλά και με τα αποτελέσματα από τις έρευνες στις οποίες συμμετέχουμε, προωθούμε στην κεντρική διοίκηση της χώρας που σχετίζεται με το περιβάλλον και την αγροτική διαχείριση, άξονες, αποτελέσματα, γνώμες και τεχνικές εκθέσεις, και υλοποιούμε ειδικές συναντήσεις εργασίας για πιο ενημερωμένη διαμόρφωση και λήψη πολιτικών αποφάσεων. 

Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Εστιάζοντας στη σχολική κοινότητα θα επιδιώξουμε να διαμορφώσουμε μία σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για την άμεση διασύνδεση και τη σημασία διατήρησης της βιοποικιλότητας στη γεωργία: τι σημαίνει οικοσυστημικές υπηρεσίες, γιατί η εντατικοποίηση και η εκτατικοποίησή της γεωργίας υποβαθμίζουν γενικότερα τη ζωή αλλά και το περιβάλλον. Βρίσκεται υπό διαμόρφωση ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και σχετικά μαθησιακά kits. 

Επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα

Ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών της μεταποίησης, μηχανικής συγκομιδής και μεταφοράς, συσκευασίας και εμπορίου αγροτικών προϊόντων, διαμορφώνει και αυτός με τις πρακτικές του το αγροτικό τοπίο. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να αντιληφθεί πλήρως τις δυνατότητες και τα οφέλη της προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα που έχουν καλλιεργηθεί με «πράσινες» αγροτικές πρακτικές. 

Πολίτες της υπαίθρου

Θα βοηθήσουμε ένα μεγάλο σύνολο πολιτών της αγροτικής υπαίθρου και της επαρχίας να γνωρίσει αντίστοιχα τις δυνατότητες και τη σημασία της επιλογής φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών στην αγροτική διαχείριση, και πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν τόσο την οικονομία της περιοχής που διαβιούν όσο και την γενικότερη ποιότητα ζωής τους.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.