Η Τυτώ αντιμετωπίζει μια σειρά απειλών που έχουν αντίκτυπο στον πληθυσμό της. Οι απειλές αυτές είναι παρούσες τόσο στο Θεσσαλικό αγροτικό οικοσύστημα όσο και στην λοιπή ελληνική επικράτεια. 

Οι σημαντικότερες απειλές του είδους είναι οι εξής: 

Δευτερογενής δηλητηρίαση

Η κοινή πρακτική για την καταπολέμηση των τρωκτικών στα αγροτικά οικοσυστήματα αφορά στην εφαρμογή τοξικών αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων. Έχει καταγραφεί πολλαπλώς, πως η εφαρμογή των τρωκτικοκτόνων στην ύπαιθρο οδηγεί συχνά σε δευτερογενείς θανάτους άλλων ανώτερων αρπάγων οι οποίοι τρέφονται με τα δηλητηριασμένα τρωκτικά. Η Τυτώ, ως ένα είδος που τρέφεται αποκλειστικά με μικρά θηλαστικά, είναι το βασικότερο είδος που κινδυνεύει και συνεχώς καταγράφονται θάνατοι από δευτερογενή δηλητηρίαση παγκοσμίως. 

   Προτεινόμενη Λύση 
 • Τοποθέτηση τεχνητών θέσεων φωλεοποίησης Τυτώ ώστε να υποστηρίξετε την φυσική θήρευση και τον φυσικό έλεγχο των ποντικιών με τη βοηθεια της Τυτώ, τον απόλυτο κυνηγό. Τοποθετείστε τις τεχνητές φωλιές είτε σε κτίριά σας είτε σε στύλους εντός της αγροτικής σας εκμετάλλευσης. Επικοινωνείτε με την ΑΜΚΕ «ΤΥΤΩ» για καθοδήγηση και συνεργασία.
 • Χρησιμοποιείστε παγίδες αφαίρεσης ποντικιών (snap traps) ή ακόμη και νέας τεχνολογίας μαζικές παγίδες σύλληψης (smart flip traps).
 • Εφαρμογή τρωκτικοκτόνων μόνο ως τελευταία επιλογή. Αν τα εφαρμόσετε χρησιμοποιείστε μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα με αυστηρό πρωτόκολλο. Εφαρμογή μόνο στις τρύπες/στοές εντός του αγροτεμαχίου και κάλυψη της τρύπας με χώμα. Επαναλάβετε για αρκετές μέρες έως να μειωθούνε οι ενεργές στοές.

   

Συγκρούσεις με αυτοκίνητα στο οδικό δίκτυο 

Παρόλο που στις αγροτικές περιοχές, ένα μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου είναι δρόμοι Β και Γ κατηγορίας, δηλαδή μικρότερου πλάτους, χαμηλότερης ταχύτητας, ακόμη και χωματόδρομοι οι οποίοι δεν επιτρέπουν μεγάλες επιταχύνσεις ούτε μεγάλο φόρτο αυτοκινήτων, οι θάνατοι ατόμων Τυτώ από σύγκρουση με αυτοκίνητα είναι μία μεγάλη απειλή. Καθώς είναι ένα είδος το οποίο πετάει χαμηλά για να συλλάβει την τροφή του και κινείται στο περιαστικό τοπίο και στην αγροτική ύπαιθρο, ο πληθυσμός του αντιμετωπίζει σημαντική πίεση από τις θανατώσεις στις οδικές αρτηρίες.

   Προτεινόμενη Λύση 
 • Προσπαθήστε να κινείστε με χαμηλή ταχύτητα στο οδικό δίκτυο των αγροτικών περιοχών, ειδικά το βράδυ.
 • Αν παρατηρήσετε χτυπημένη Τυτώ επικοινωνήστε με την «ΤΥΤΩ» ή την «ΑΝΙΜΑ» για οδηγίες.
 • Αν τοποθετήσετε το δικό σας τεχνητό κλωβό φωλεοποίησης για Τυτώ, μην το εγκαταστήσετε κοντά σε δρόμο.
   
Δεξαμενές νερού 

Σε πολλές περιπτώσεις που διατηρείται νερό σε δεξαμενές χωρίς στέγαστρο ή καπάκι, αυτό αποτελεί μία παγίδα θανάτου για πολλά πουλιά και ειδικά για όσα κυνηγάνε στο αγροτικό τοπίο. Σε περιπτώσεις που μία Τυτώ πέσει σε μία ανοιχτή δεξαμενή νερού μπορεί να μην καταφέρει να ξαναβγεί, και να χάσει τη ζωή της. Τέτοιες παγίδες έχουν καταγραφεί σε διάφορες χώρες ως σημαντική απειλή για την πτηνοπανίδα, με την Τυτώ να έχει σημαντικές απώλειες. 

   Προτεινόμενη Λύση 
 • Ασφαλίστε με στέγαστρο και στεγανό καπάκι τις δεξαμενές διατήρησης νερού στην αγροτική σας εκμετάλλευση.

Ηλεκτροπληξία σε καλώδια μεγάλης τάσης
 

Ορισμένες φορές παρατηρούνται τραυματισμοί αλλά και θάνατοι ατόμων Τυτώ από ηλεκτροπληξία, ως αποτέλεσμα πρόσκρουσης με καλώδια μεταφοράς ρεύματος μεγάλης τάσης. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος για νεαρά άπειρα άτομα τα οποία κατά την αναζήτηση νέων επικρατειών μετά την απομάκρυνσή τους από τη φωλιά στην οποία γεννηθήκανε, και χωρίς να έχουνε την εμπειρία αντίληψης του τοπίου στο οποίο κινούνται, να προσκρούσουν σε καλώδια υψηλής τάσης.  

  Προτεινόμενη Λύση 
 • Μόνωση ή υπογειοποίηση των γραμμών μεγάλης τάσης που διασχίζουν το αγροτικό τοπίο
 • Μόνωση των εκτεθειμένων σημείων καλωδίων μεγάλης τάσης που βρίσκονται κοντά στους πυλώνες και συχνά αποτελούν σημείο στάσης και κουρνιάσματος για πολλά είδη πουλιών
 • Τοποθέτηση πλαστικών κατασκευών ως οπτικά απωθητικά για είδη τα οποία μπορεί να πλησιάσουν τα καλώδια μεγάλης τάσης.

Απώλεια φυσικών θέσεων φωλεοποίησης
 

Μία από τις πιο σημαντικές απειλές για την Τυτώ στην αγροτική ύπαιθρο στον 21ο αιώνα, είναι η σταδιακή απώλεια και εξαφάνιση των φυσικών θέσεων στις οποίες φωλεοποιούσε το είδος. Η Τυτώ επιλέγει να φωλιάζει σε στέγες και οροφές παλαιών κτιρίων και κτισμάτων, με την πάροδο του χρόνου, όμως, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της πτώσης των οροφών, της πτώσης ακόμη και όλοκληρων των παλαιών εγκαταλελειμμένων κτισμάτων (πέτρινα, πλίνθινα, αποθήκες, κλπ.). Αντίστοιχα, πολλά κτίρια ανακαινίζονται και δεν αφήνουν πλέον σημεία εισόδου για την Τυτώ. Το πρόβλημα αυτό έχει καταγραφεί πολύ έντονα και στη Θεσσαλία από το 2000 έως και σήμερα. Η μείωση των θέσεων φωλεοποίησης, αποτελεί έναν μείζονα λόγω που οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού της Τυτώ στην αγροτική ύπαιθρο. Από συνεχιζόμενες καταγραφές που έχει κάνει η ΑΜΚΕ «ΤΥΤΩ» σε 50 θεσσαλικά χωριά κατά τη διάρκεια 10 συναπτών ετών προκύπτει πως καταστράφηκε το 50% των κτιρίων που αποτελούσαν παραδοσιακές θέσεις φυσικής φωλεοποίησης για το είδος Τυτώ.  

  Προτεινόμενη Λύση

Τοποθέτηση τεχνητών θέσεων φωλεοποίησης στο αγροτικό τοπίο για την Τυτώ. Αποτελεί βασικό αντικείμενο δράσης της ΑΜΚΕ «ΤΥΤΩ».

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.