Ποιοί είμαστε

Ο Οργανισμός για τη Διαχείριση και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά Οικοσυστήματα «ΤΥΤΩ», ιδρύθηκε από 8 επαγγελματίες με ειδίκευση σε  επιστημονικά πεδία όπως η Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Ζωής…

The Barn Owl Project

Από την άνοιξη του 2019 έχουν εγκατασταθεί στη θεσσαλική αγροτική ύπαιθρο, σε μία συνολική έκταση περίπου 1.500km2 και σε 100 χωριά και οικισμούς, ένα σύνολο 120 τεχνητών θέσεων φωλεοποίησης

Τριμερής Συνεργασία Ισραήλ- Ελλάδα- Κύπρος

Η ΑΜΚΕ “ΤΥΤΩ” δημιουργεί σταθερή τριμερή συνεργασία με το Ισραήλ και την Κϋπρο για το Barn Owl Project.

Γεωργία και τρωκτικά

Ένα τριπλό πρόβλημα

Η συνύπαρξη του ανθρώπου με τα μικρά θηλαστικά και κυρίως των αγροτών με τα είδη της τάξης των τρωκτικών (Rodentia) αποτελεί ένα ζήτημα χιλιάδων ετών με πληθώρα προβληματικών παραμέτρων, οι οποίες επηρεάζουν τη δομή και λειτουργία των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων…

Οι μοναδικές ιδιότητες

του είδους Τυτώ

Το νυκτόβιο αρπακτικό Τυτώ (Tyto alba) έχει ορισμένες μοναδικές ιδιότητες, μορφολογικές και βιολογικές, όπως, επίσης, έχει αναπτύξει και μία σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά οικολογίας και συμπεριφοράς. Πρόκειται για θηρευτή ο οποίος κυνηγάει τα θηράματά του τη νύχτα…

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

8 επαγγελματίες συστρατεύονται με στόχο ένα πιο αειφορικό και πιο κερδοφόρο αγροτικό μοντέλο.
Chicken Coop2

120

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΚΛΩΒΟΙ  ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗΣ

baby owl

500

ΝΕΟΣΣΟΙ

rat-icon-mouse-210

2.000.000

ΘΗΡΕΥΜΕΝΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Farm House3

9 ΔΗΜΟΙ

ΑΠΟ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Harvester

2

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see posts you are looking for.